นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ นางสาววรวรรณ นาคบรรพต ผู้อำนว...

‘พลเอก ประวิตร’ ขับเคลื่อนไทยสู่ทศวรรษใหม่แห่งการร่วมลงมือ ดึงทุกภาคส่วนจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองนายกฯ ประวิตร ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านน้ำ เปิดพิธีลงนามเอ็มโอยูไทย-ออสเตรเลีย แ...

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโข...

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ นายฐนโรจน์ วรรัฐ...

ติดต่อเรา

กองการต่างประเทศ
อาคารจุฑามาศ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1800 ต่อ 1392