นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

วันนี้ (21 กันยายน 2563) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ต้อนรับนาย Evan Fox เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ (Economic officer) ผู้ดูแลด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโน...

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “River Revitalization through Innovative Technology” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงห...

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับ Water Management Challenges ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัคราชทูตอิสราเอลประจำป...

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับ Mr.Marlin Hedlund บรรณาธิการส่วนภูมิภาคเอเชีย จากนิตรสาร Global Water Intelligence แห่งสหราชอา...

ติดต่อเรา

กองการต่างประเทศ
อาคารจุฑามาศ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1800 ต่อ 1392