นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 นายทศพล วงศ์วาร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณ ครั้งที่ 10 (The 10th Budget Committee M...

วานนี้ (4 มิ.ย.63) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม (JC Chair) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุม The Special Session of MRC Joint Committee ผ่...

(2 มิ.ย. 63) นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาลุ่มน้ำโขง ค.ศ. 2021 – 2030 และกลยุทธ์องค์กรคณะกรร...

วานนี่้ (12 พ.ค. 63) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริ...

ติดต่อเรา

กองการต่างประเทศ
อาคารจุฑามาศ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1800 ต่อ 1392