นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (JC Chair) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคคณะกรรมการร่วมเพื่อ...

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดับประเทศ เรื่อง รายงานระดับภูมิภาคของการตรวจสอบผลกระทบทางสังคม และการประเมินควา...

เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council :AWC) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาน้...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 นายทศพล วงศ์วาร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณ ครั้งที่ 10 (The 10th Budget Committee M...

ติดต่อเรา

กองการต่างประเทศ
อาคารจุฑามาศ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1800 ต่อ 1392