นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

“พลเอก ประวิตร” ถกท่าทีไทยเร่งพัฒนาความร่วมมือสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เข้าสู่การประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 ปลายเดือนนี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์ส...

การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 54 (The 54th Meeting of the MRC Joint Committee Mekong River) ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ดร. สุรสีห์ กิตติ...

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. Mr. Robbert Moree ตำแหน่ง Coordinating Policy Officer on Climate Adaptation and Water จากกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พร...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 6 : จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

ติดต่อเรา

กองการต่างประเทศ
อาคารจุฑามาศ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1800 ต่อ 1392