นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 6 : จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ น้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 4 : จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 3 : หนองคาย วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ การขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 2 : จังหวัดเลย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565

ติดต่อเรา

กองการต่างประเทศ
อาคารจุฑามาศ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2554 1800 ต่อ 1392