“พลเอก ประวิตร” ถกท่าทีไทยเร่งพัฒนาความร่วมมือสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เข้าสู่การประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 ปลายเดือนนี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์ส...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 54 (The 54th Meeting of the MRC Joint Committee Mekong River) ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ดร. สุรสีห์ กิตติ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. Mr. Robbert Moree ตำแหน่ง Coordinating Policy Officer on Climate Adaptation and Water จากกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พร...

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 6 : จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ น้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 4 : จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 3 : หนองคาย วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ การขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 2 : จังหวัดเลย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “คู่มือการบูรณาการความเสมอภาคทางเ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ พร้อมด้วยนางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เ...

อ่านต่อ

สทนช. จับมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานของ MRC เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ง...

อ่านต่อ