การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 6 : จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ น้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 4 : จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 3 : หนองคาย วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ การขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 2 : จังหวัดเลย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “คู่มือการบูรณาการความเสมอภาคทางเ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ พร้อมด้วยนางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เ...

อ่านต่อ

สทนช. จับมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานของ MRC เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ง...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับคณะผู้แทนสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office fo...

อ่านต่อ

“พลเอก ประวิตร” ห่วงสถานการณ์น้ำโขง ย้ำผู้บริหาร MRCS คนใหม่ เร่งแผนป้องผลกระทบประชาชน-ระบบนิเวศ วันนี้ (23 พ.ค. 65) เวลา 9.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะสมาชิกคณะมนตรี คณะกร...

อ่านต่อ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้ประสานงาน” Environme...

อ่านต่อ