เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดับประเทศ เรื่อง รายงานระดับภูมิภาคของการตรวจสอบผลกระทบทางสังคม และการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (The Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment: SIMVA) โดยมีนายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สทนช. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ดร.ศิริสุดา จำนงทรง อาจารย์และหัวหน้าทีม SIMVA ประเทศไทย จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร