ขอเชิญเข้าร่วมรับชมงานเสวนาออนไลน์ Regional Water Talks: Readiness of Water Sector in Economic Recovery ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคน 2564 ซึ่งจัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม (weis) และผู้จัดงาน Thai Water Expo 2021 โดยจะมีการเสวนาอภิปราย ครอบคลุมหัวข้อและประเด็นต่างๆ จากประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะรวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับธรรมาภิบาล NRW นโยบายเชิงกลยุทธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการน้ำของรัฐบาล บทบาทของการจัดการน้ำในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ กรรมการผู้จัดการบริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด และผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ ร่วมอภิปรายในประเด็นหัวข้อ "Investment Opportunities in Thailand's Water Services Sector" ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวได้ผ่านทางลิ้งค์ https://bit.ly/3eRUP2o