‘พลเอก ประวิตร’ ขับเคลื่อนไทยสู่ทศวรรษใหม่แห่งการร่วมลงมือ ดึงทุกภาคส่วนจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองนายกฯ ประวิตร ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านน้ำ เปิดพิธีลงนามเอ็มโอยูไทย-ออสเตรเลีย และความร่วมมือวิชาการ 3 ฉบับ ระหว่าง สทนช.และ 3 หน่วยงานภาครัฐ มุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ สั่งยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำของประเทศ วันนี้ (17 ก.ย. 64) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ พร้อมด้วย H.E. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เข้าร่วมในพิธี โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดพิธีมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด