เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ นางสาววรวรรณ นาคบรรพต ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และนางสาวปิยะชนก อิสโร นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือกับ Mr. Shotaro SANO ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม ท่าจีน ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์พลังงานสีเขียว (Green Growth Strategy) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะเร่งผลักดันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายใน ค.ศ. 2050 พร้อมหารือเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ‘Bio-Circular-Green’ Economy (BCG Economy) ของประเทศไทยและขอเชิญผู้แทน สทนช. ร่วมการประชุม Thailand – Japan Water Business Seminar & Matching Event (online) ซึ่งจัดโดย Japan External Trade Organization (JETRO) และ Japan Machinery Center for Trade and Investment (JMC) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ผู้แทนสถานทูตขอความอนุเคราะห์ สทนช. ในการส่งผู้แทนร่วมบรรยายในงานดังกล่าว โดยรายละเอียดทางสถานทูตจะประสานงานเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป