วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ออกอากาศทางสถานีไทยรัฐทีวี ในประเด็นบทบาทของประเทศไทยกับความร่วมมือบริหารจัดการน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมน้ำวัง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ