การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 54 (The 54th Meeting of the MRC Joint Committee Mekong River) ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล) นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 54 (The 54th Meeting of the MRC Joint Committee Mekong River Commission) ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) สปป.ลาว ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก MRC ได้แก่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาว กัมพูชา และเวียดนาม