“พลเอก ประวิตร” ถกท่าทีไทยเร่งพัฒนาความร่วมมือสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เข้าสู่การประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 ปลายเดือนนี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์