ขอเชิญชม ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มิตินโยยายเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืน" ในงาน THAICID National e-Symposium 2021 ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "วาระมิติความสัมพันธ์การชลประทานและการระบายน้ำอัจฉริยะเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืนในยุคการระบาดใหญ่ (The SMART Irrigation and Drainage Convention on Sustainable Water Productivity in Pandemic Era) ในวันนี้ ( 30 กรกฎาคม 2564 ) โดยเป็นรูปแบบประชุมออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง (Interactive Online) และมีการถ่ายทอดสดผ่าน e-Symposium Platform : https://thaicid.rid.go.th/2021