‘พลเอก ประวิตร’ ขับเคลื่อนไทยสู่ทศวรรษใหม่แห่งการร่วมลงมือ ดึงทุกภาคส่วนจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองนายกฯ ประวิตร ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านน้ำ เปิดพิธีลงนามเอ็มโอยูไทย-ออสเตรเลีย แ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโข...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ นายฐนโรจน์ วรรัฐ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2564 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC Joint Committee) พร้อมด้วย นายชุมลาภ เตชะเสน ผู...

อ่านต่อ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาระดับภูมิภาคระหว่าง ASEAN – MRC เกี่ยวกับความมั่นคงด้านน้ำ: ทางออกสำหรับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย ASEAN Secreta...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามโครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง” ครั้งที่ 3...

อ่านต่อ

6-8 สิงหา นี้! พบครั้งแรกของ สทนช. กับการเปิดตัวค่ายออนไลน์ “BLUE-NET CAMP ครั้งที่ 1” ระดมพลังปั้นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ผ่านการร่วมไขประเด็นเสริมเติมความรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ ผลักด...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมงานเสวนาออนไลน์ Regional Water Talks: Readiness of Water Sector in Economic Recovery ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคน 2564 ซึ่งจัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม (weis) และผู้จ...

อ่านต่อ

ขอเชิญชม ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มิตินโยยายเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืน" ในงาน THAICID National e-Symposium 2021 ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "วาระมิติความสัมพ...

อ่านต่อ

เมื่อวันนี้ (14 กรกฎาคม 2564) นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เข้าร่วมการประชุมหารือผู้ประสานงานระหว่างสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ และ ส...

อ่านต่อ