เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.นฤพล สุขุมาสวิน ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ร่วมประชุมติดตามงาน และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ...

อ่านต่อ

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจรัญ เทพอวยพร ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิ...

อ่านต่อ

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นางสาวชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห...

อ่านต่อ

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่ม...

อ่านต่อ

ันที่ 21 เมษายน 2564 กองการต่างประเทศจัดการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบทางไกล โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร...

อ่านต่อ

แดนกังหันลมหนุนไทย เสริมแกร่งป้องกันวิกฤติน้ำท่วม ไทย-เนเธอร์แลนด์ ลงนามเอ็มโอยูแลกเปลี่ยนความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เล็งผลแก้วิกฤติท่วม กทม.-ปริมณฑล พื้นที่ลุ่มต่...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานของคณะกรรมการร่วมครั้งที่ 37 (The 37th Meeting of the...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมประชุมทางไกล การประชุมเครือข่ายการปรับตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Asia...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 เวลา 16.30 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หารือร่วมกับ นาย Henk Ovink ทูตพิเศษด้านน้ำของเนเธอร์แลนด์ ผ่านระบบประชุมทางไกล พร้อมด้วย นาย Ke...

อ่านต่อ